Objednať sa

O nás

V ambulancii poskytujeme komplexnú stomatologickú starostlivosť pre deti aj dospelých, ktorá zahŕňa úkony záchovnej stomatológie i bežnej stomatochirurgie a tiež stomatoprotetiku (zhotovenie fazetovaných i porcelánových koruniek, mostíkov a snímateľných náhrad - aj nadštandardných), pričom spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi protetiky.

Dôraz kladieme hlavne na prevenciu zubného kazu a parodontitídy, čo zabezpečujeme preventívnymi prehliadkami, pečatením zubov a odstraňovaním zubného kameňa.